Algemene voorwaarden “Stap voor stap huwelijksgeloften schrijven”

  1. Toegang tot het e-book is alleen mogelijk na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
  2. Het e-book “Stap voor stap huwelijksgeloften schrijven” is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verspreid, gedeeld of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ceremonie Devolder.
  3. De inhoud van het e-book is beschermd door auteursrecht en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd of anderszins worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ceremonie Devolder.
  4. Ceremonie Devolder is niet verantwoordelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het e-book te gebruiken.
  5. Ceremonie Devolder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in het e-book.
  6. Ceremonie Devolder behoudt zich het recht voor om de inhoud van het e-book op elk moment te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.
  7. Ceremonie Devolder geeft geen garantie noch verantwoordelijkheid met betrekking tot het vermogen van het e-book om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden.
  8. Op de aankoop van het e-book is geen enkel terugroepingsrecht geldig.
  9. In het geval van een geschil zal het Belgisch recht van toepassing zijn en zal de bevoegde rechtbank van Gent exclusieve jurisdictie hebben.

Door het e-book “Stap voor stap huwelijksgeloften schrijven” te kopen, gaat u akkoord met de bovengenoemde algemene voorwaarden.